Pressemelding Røyrvik og Vilhelmina den 9. oktober 2017

 

Joma Næringspark AS og det svenske selskapet Vilhelmina Mineral AB inngikk 19.apri| i år
avtale om å samarbeide om utvikling av Jomafeltet som ligger i Røyrvik kommune. Målet
med samarbeidet er gjennom det nyetablerte selskapet Joma Gruver AS å utvikle Jomafeltet
der målsetningen er å identifisere ytterligere mineralresurser som kan danne grunnlaget for
ny gruvevirksomhet.

Jomafeltet inneholder bl a de tidligere gruvene til Grong Gruber AS i Joma og Gjersvik som under
driftsperioden 1972 til 1998 på det meste sysselsatte ca 130 ansatte og produserte ca 11,5
millioner tonn malm.

Joma Næringspark ble 28. April —17 innvilget utvinningstillatelse på Jomaforekomsten som nå er
overført til Joma Gruver. Vilhelmina Mineral har forpliktet seg gjennom avtalen å investere kapital
for å muliggjøre utviklingen av projektet som nå er finansiert med deltakelse fra ekstern investor.

Vilhelmina Mineral er et gruveutviklingsselskap med rettigheter ved det gamle gruveområdet på
Stekenjokk i Västerbotten i Sverige.

Joma Næringspark er et næringsselskap som jobber med flere utviklingsprosjekter der
målsetningen er nye arbeidsplasser og økt aktivitet i Røyrvikområdet. For Joma Næringspark betyr
avtalen at Røyrvik har fått en aktiv medspiller i arbeidet med å skape mer aktivitet i ei fjellbygd som
har stort behov for nye arbeidsplasser. Jan Olav Smalås er ansatt som ny daglig leder i Joma
Næringspark etter Odd Mikkelsen som ønsker å trappe ned aktiviteten. Smalås er oppvokst i
Skorovatn slik at han kjenner indre Namdal godt.

For ytterligere informasjon kontakt:
Jonas Dahlløf, Styreleder i Joma Gruver as, tel. +46-70 148 58 00

Bjørn Asp, Styreleder i Joma Næringspark as, tel. +47—913 43 078