Røyrvikavtalen 2013

Torsdag 25. april inviterte Røyrvik kommune og Joma Næringspark as til «bygdaråd» på samfunnshuset i Røyrvik. Temaet var næringsutvikling med fokus på lokalt engasjement og hvordan vi sammen kan gjennomføre planer og skape resultater. Lornts Mørkved åpnet kvelden med en motivasjonsdel om hvordan vi kan oppheve det han kaller «avstandens forbannelse», og omgjøre den til «avstandsvelsignelsen». Arnt Mickelsen (ordfører) og Jørgen Tømmerås (styreleder i næringsparken) presenterte deretter innholdet i Røyrvikavtalen. Det nyutnevnte interimsstyret til Røyrvikrådet ble presentert, og ordføreren avsluttet kvelden med utdeling av tiltaksprisen.

Røyrvikavtalen

Røyrvikavtalen (PDF)

Røyrvikavtalen er et utdrag og en stadfesting av handlingsplanen for næringsarbeidet i Røyrvik i 2013. Handlingsplanen for næringsarbeidet utarbeides på årlig basis med utgangspunkt i strategiplanen for næring (2010-2014). Det er kommunestyret som vedtar handlingsplanen og gir kommunens administrasjon og næringsparken retningslinjer for hvilke oppgaver som skal realiseres for hvert år.

Ved en signering av Røyrvikavtalen håper vi å oppnå større fokus, økt samarbeid og en lokal «drive» for å realisere våre felles mål.

MÅL: vekst, utvikling, trivsel og bolyst i Røyrvik! 

Mørkved motiverer

Mørkved motiverer

Lornts Mørkved åpnet kvelden med sine refleksjoner rundt bygdeutvikling. Selv med et alvorlig tema klarer han å sette et humoristisk preg på det.

Budskapet var å snu det han kaller «avstandens forbannelse» til «avstandsvelsignelsen». Dette kan gjøres gjennom nettverksbygging, valg av de rette «budbringerne», bruk av verktøy som reduserer avstand og utnytt avstanden og det «eksotiske» med Røyrvik i kundepleien. For å klare dette er det viktig med; dugnadsånd, lokal forankring og eierskap, skape et godt omdømme, og å være gjestfri.

Jo større avstand, jo mer eksotisk.

 
Røyrvikrådet

Røyrvikrådet

Røyrvikrådet skal være et «bygdaråd» representert av unge, eldre, næringsliv, landbruk og lag og organisasjoner. Rådet skal være bindeleddet mellom folket, kommunen og næringsparken, og skal fungere som et rådgivende organ. Et konkret eksempel vil være i utarbeidelsen av handlingsplanen for næringsarbeidet i 2014. I den prosessen kan Røyrvikrådet være en sparringspartner og rådgiver i utformingen av oppgaver og målsetninger for det som skal realiseres i løpet av 2014. I oppstartsfasen er det nedsatt et interimsstyre bestående av Gerd Rørvik, Elida Solberg (leder), Rune Skåren, Halgeir Pedersen og Nina Øie Devik.

5. september 2013 arrangeres nytt folkemøte hvor medlemmer i Røyrvikrådet velges.

 
Tiltaksprisen

Tiltaksprisen

Tiltaksprisen for 2013 ble utdelt til Magnar og Berta Namsvatn, og til Jostein og Bjørg Marit Namsvatn. De berømmes for deres satsing innen landbruksnæringa i Røyrvik. Jostein og Bjørg Marit har flyttet til Røyrvik og skapt sin egen arbeidsplass. Dette er oppløftende og sier klart at man har tro på ei framtid i Røyrvik.

 

 
Namdalsavisa 27.april

Namdalsavisa 27.april

 Namdalsavisa 27.april 2013: «Historisk avtale»